Pobierz listę

Pobierz listę

Pobierz listę

Pobierz listę

Pobierz listę

Pobierz listę

Pobierz listę

Pobierz listę

Pobierz listę

Pobierz listę

01 28

NIP: 524 274 

Dane płatnicze

Zadzwoń lub napisz

Godziny otwarcia

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński Notariusz

Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.

rachunek depozytowy PLN

rachunek depozytowy PLN

72 1140 2004 0000 3802 8195 8663

rachunek bankowy

 

rachunek bankowy

76 1140 2004 0000 3202 7925 9278

pon - pt, godz. 9:00 - 17:00

inne terminy na życzenie (17-20)

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

 

REGON: 384507299

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

NIP: 524 274 01 28

REGON: 384507299

notariusz@przypolnocnej.pl

733 212 213

Po akcie

Sugestie i opinie

Polityka prywatności

Sprzedaż domu

Akt poświadczenia dziedziczenia

Służebność

Hipoteka

Umowa spółki

Umowa majątkowa

Odrzucenie spadku

Najem okazjonalny

Sprzedaż mieszkania

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać na odpowiedź.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Ustanowienie służebności. Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej
Ustanowienie hipoteki. Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Ustanowienie hipoteki

Aby ustanowić hipotekę, potrzebne są przede wszystkim: umowa kredytu oraz oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki w akcie notarialnym (często zwane zaświadczeniem o udzieleniu kredytu).

Z pozostałymi wymaganymi dokumentami zapoznasz się w liście do pobrania, do której link znajduje się poniżej.

Czytaj więcej

Ustanowienie służebności

Chcąc ustanowić służebność, w pierwszej kolejności uzgodnić należy treść tego prawa z podmiotem uprawnionym z tytułu tej służebności. Umawiając się na sporządzenia aktu notarialnego, notariusz poprosi Cię o przesłanie wytycznych, które otrzymasz od przedsiębiorcy (jeżeli ustanowiona ma zostać służebność przesyłu).

Czytaj więcej

Umowa spółki Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej
Umowa majątkowa małżeńska. Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Umowa majątkowa

Do ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej wymagane jest okazanie wyłącznie dokumentów tożsamości. Jeżeli pozostajecie już w związku małżeńskim, notariusz poprosi o okazanie także odpisu aktu małżeństwa.

Czytaj więcej

Umowa spółki

Do zawarcia umowy spółki konieczne jest określenie każdego z elementów, które umowa spółki musi zawierać (np. firma, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego) oraz wskazanie ewentualnych dodatkowych postanowień, które wspólnicy chcą umieścić w umowie.

Czytaj więcej

Odrzucenie spadku. Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej
Akt poświadczenia dziedziczenia Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Akt poświadczenia dziedziczenia

Do uregulowania spraw spadkowych konieczne jest okazanie odpisu aktu zgonu, zaświadczenia o numerze PESEL osoby zmarłej, właściwych odpisów aktów stanu cywilnego spadkobierców oraz ewentualnie sporządzonych testamentów.

Przygotować należy także numery ksiąg wieczystych, nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym był Spadkodawca.

Czytaj więcej

Odrzucenie spadku

W celu odrzucenia spadku konieczne jest okazanie przede wszystkim odpisu aktu zgonu Spadkodawcy. Pamiętaj, że na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku masz 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o powołaniu do spadku.

Czytaj więcej

Sprzedaż domu Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej
Sprzedaż działki gruntu. Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej
Sprzedaż mieszkania. Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej
Dokument tożsamości. Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Napisz do nas i dowiedz się które dokumenty będą od Ciebie niezbędne.

Planujesz coś innego?

Poniżej znajdziesz listę dokumentów do najczęściej zawieranych umów.

Pamiętaj, że lista ma charakter poglądowy, a notariusz czuwając nad bezpieczeństwem, może wskazać dodatkowe zaświadczenia. 

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński

Notariusz

Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Dokumenty

Podstawa Twojego bezpieczeństwa

Dokumenty do aktu notarialnego. Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Dokument tożsamości

Jest podstawą stwierdzenia przez notariusza Twojej tożsamości. Podstawowymi dokumentami tożsamości są dowód osobisty i paszport.

Prawo jazdy oraz mObywatel nie potwierdzają Twojej tożsamości.

 

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy Twój dokument jest ważny.

Sprzedaż działki gruntu

Do sprzedaży sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, podobnie jak zabudowanej, konieczne jest uzyskanie kilku dokumentów, w celu zapewnienia transakcji wymaganego stopnia bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności przygotuj podstawę nabycia oraz wypis z rejestru gruntów.

Czytaj więcej

Spółdzielcze prawo do lokalu

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymaga okazania zaświadczenia spółdzielni mieszkaniowej, lub odpisu księgi wieczystej (o ile została założona). Jeżeli lokal jest obciążony hipoteką - także stosownego zaświadczenia wierzyciela hipotecznego. Nabywca może oczekiwać od Ciebie także zaświadczenia o braku osób zameldowanych

Czytaj więcej

Sprzedaż spółdzielczego Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Sprzedaż mieszkania

Do sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość potrzebujesz przede wszystkim podstawy nabycia, a jeżeli lokal jest obciążony hipoteką - także zaświadczenia wierzyciela hipotecznego do całkowitej spłaty kredytu.

Nabywca może oczekiwać zaświadczenia o braku osób zameldowanych, jak też np. zaległości w opłatach eksploatacyjnych.

Pobierz listę

Pobierz listę

Czytaj więcej

Sprzedaż domu

Sprzedaż domu wiąże się z koniecznością uzyskania większej liczby dokumentów, niż przy sprzedaży lokalu. Głównym przedmiotem obrotu jest bowiem grunt, którego stan prawny trzeba szczegółowo ustalić, także w kontekście ewentualnie wchodzących w grę praw pierwokupu. Wypis z rejestru gruntów, jest podstawowym z dokumentów.

Czytaj więcej

Darowizna Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Darowizna

Do zawarcia umowy darowizny wymagane są dokumenty podobne do tych przy sprzedaży. Wskazane jest okazanie odpisów aktów stanu cywilnego dla wykazania pokrewieństwa w celu zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Nie musisz za to uzyskiwać zaświadczenia o rewitalizacji. W większości wypadków, także zaświadczenie "o lasach" będzie zbędne.

Czytaj więcej

Najem okazjonalny

Poddając się egzekucji obowiązków wynikających z umowy najmu okazjonalnego okazać należy umowę najmu wraz z załącznikami, w tym oświadczeniem osoby trzeciej, w którym wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy w jej lokalu, w przypadku egzekucji.

Czytaj więcej

Najem okazjonalny Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Sprzedaż prawa spółdzielczego

Darowizna

Sprzedaż działki