6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

powyżej 2.000.000 zł 

4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł

powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł 

1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł

powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł 

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł

powyżej 30.000 zł do 60.000 zł 

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł

powyżej 10.000 zł do 30.000 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

powyżej 3000 zł do 10.000 zł

100 zł

do 3000 zł

Taksa notarialna

Wartość przedmiotu
czynności notarialnej

Zapytaj o szczegółową wycenę

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać na odpowiedź.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Opłata sądowa 

Podatek od spadków i darowizn

Notariusze są płatnikami podatku od spadków i darowizn od dokonanej w formie aktu notarialnego:

 • darowizny;

 • umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;

 • umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;

 • umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

 

Wysokość podatku zależy co do zasady od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość) i jest zależna od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

 

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
do grupy III - innych nabywców.

 

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych na podstawie wymienionych w ustawie tytułów, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego , a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku

Obowiązek zgłoszenia odpada natomiast m.in. jeżeli nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron

 

Z treścią ustawy o podatku od spadków i darowizn możesz zapoznać się w tym miejscu.

 

Pobrany podatek notariusz przekazuje Urzędowi Skarbowemu.

opłata za wpis do Rejestru Spadkowego

Opłata za zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym wynosi 5 zł .

 

Opłata ta przekazywana jest do właściwej instytucji.

 

Podatki i opłaty sądowe są daniną publiczną i nie stanowią dochodu notariusza.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego

 

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

 • umowy dożywocia,

 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

 • ustanowienie hipoteki,

 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

 • umowy depozytu nieprawidłowego,

 • umowy spółki.

 

Wysokość podatku zależy co do zasady od wartości rynkowej. Dla przykładu, przy sprzedaży nieruchomości prawa użytkowania wieczystego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu stawka podatku wynosi 2% od wartości rynkowej tego prawa.

 

Z treścią ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych możesz zapoznać się w tym miejscu.

 

Pobrany podatek notariusz przekazuje Urzędowi Skarbowemu.

Taksa notarialna

Przy wielu czynnościach taksa notarialna jest jednak niższa.

Np. przy umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi ona 1/2 stawki maksymalnej.
Akt poświadczenia dziedziczenia to z kolei koszt 50 zł - niezależnie od wartości spadku, czynność złożenia wniosku wieczystoksięgowego - 200 zł, a koszty wypisów - 6 zł za stronę.

Jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis w księdze wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawcy opłatę sądową.

 

Wysokość opłaty sądowej określają art. 42 – 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z powołaną ustawą np. za wpis własności lub ograniczonego prawa rzeczowego (np. hipoteki) opłata sądowa wynosi 200 zł, a opłata za wpis prawa korzystania z miejsca postojowego w garażu: 150 zł.

Z treścią ustawy możesz zapoznać się tutaj.

 

Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje sądowi wieczystoksięgowemu.

Regulowana jest rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i najczęściej zależy od wartości przedmiotu czynności.

Z treścią rozporządzenia możesz zapoznać się tutaj.

 

Taksa ma charakter umowny, dlatego możliwa jest indywidualna wycena naszej pracy.

Wynagrodzenie notariusza stanowi kwotę netto, do której należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.

Podatki i opłaty sądowe są daniną publiczną i nie stanowią dochodu notariusza.

Wynagrodzenie notariusza za dokonane czynności notarialne regulowane jest rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Notariusz, przy sporządzaniu określonych aktów notarialnych działa jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn

01 28

NIP: 524 274 

Dane płatnicze

Zadzwoń lub napisz

Godziny otwarcia

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński Notariusz

Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.

rachunek depozytowy PLN

rachunek depozytowy PLN

72 1140 2004 0000 3802 8195 8663

rachunek bankowy

 

rachunek bankowy

76 1140 2004 0000 3202 7925 9278

pon - pt, godz. 9:00 - 17:00

inne terminy na życzenie (17-20)

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

 

REGON: 384507299

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

NIP: 524 274 01 28

REGON: 384507299

notariusz@przypolnocnej.pl

733 212 213

Po akcie

Sugestie i opinie

Polityka prywatności

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński

Notariusz

Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Opłaty notarialne 

Opłaty notarialne. Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej