Ważne!

Przed sporządzeniem projektu aktu, kopie dokumentów należy przesłać na adres mailowy kancelarii, natomiast oryginały należy okazać notariuszowi przy akcie.
 

Od osoby stającej do aktu

  • Ważny dokument tożsamości. Przede wszystkim są to dowód osobisty i paszport. Prawo jazdy i mObywatel nie stanowią dokumentu tożsamości.
  • Podstawa nabycia. Co do zasady jest to akt notarialny. Jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadkobrania, konieczne jest okazanie postanowienia spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia, a ponadto podstawy nabycia spadkodawcy.
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego, potwierdzające uregulowanie kwestii podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia obciążanej nieruchomości - jeżeli nabycie nastąpiło m.in. w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych od 01 stycznia 2007 roku), albo spadkobrania lub zasiedzenia (bez względu na datę nabycia).
  • Wytyczne co do treści służebności wraz z ewentualnym załącznikiem graficznym.
  • Umowy majątkowe małżeńskie - jeżeli były zawierane. Ewentualnie orzeczenia sądowe mające wpływ na obowiązujący ustrój majątkowy (separacja).
  • Wypis z rejestru gruntów - jeżeli przedmiotem obciążenia służebnością jest nieruchomość gruntowa. Natomiast w przypadku, gdy obciążana działka będzie odłączana z księgi wieczystej: wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek, które znajdują się obecnie w księdze wieczystej.

Poniżej znajdziesz listę dokumentów wymaganych do sporządzenia oświadczenia o ustanowieniu służebności. Pamiętaj, że lista ma charakter poglądowy, a notariusz czuwając nad bezpieczeństwem, może wskazać dodatkowe dokumenty. 

01 28

NIP: 524 274 

Dane płatnicze

Zadzwoń lub napisz

Godziny otwarcia

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński Notariusz

Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.

rachunek depozytowy PLN

rachunek depozytowy PLN

72 1140 2004 0000 3802 8195 8663

rachunek bankowy

 

rachunek bankowy

76 1140 2004 0000 3202 7925 9278

pon - pt, godz. 9:00 - 17:00

inne terminy na życzenie (17-20)

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

 

REGON: 384507299

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

NIP: 524 274 01 28

REGON: 384507299

notariusz@przypolnocnej.pl

733 212 213

Po akcie

Sugestie i opinie

Polityka prywatności

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński

Notariusz

Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Dokumenty

Oświadczenie o ustanowieniu służebności 

Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej. Dokumenty do ustanowienia służebności