Ponadto prosimy Strony o wskazanie danych stron oraz istotnych warunków transakcji, tj. w szczególności wartości przedmiotu darowizny, terminu wydania nieruchomości oraz wszelkich innych ustaleń dodatkowych.  

Przed sporządzeniem projektu aktu, kopie dokumentów należy przesłać na adres mailowy kancelarii, natomiast oryginały należy okazać notariuszowi przy zawieraniu umowy.

 • Ważny dokument tożsamości. Przede wszystkim są to dowód osobisty i paszport. Prawo jazdy i mObywatel nie stanowią dokumentu tożsamości.
 • Umowy majątkowe małżeńskie - jeżeli były zawierane. Ewentualnie orzeczenia sądowe mające wpływ na obowiązujący ustrój majątkowy (separacja).
 • Akty stanu cywilnego potwierdzające przynależność do danej grupy podatkowej. Np. jeżeli darowizna dokonywana jest między rodzicami, a ich dzieckiem, okazać należy odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. Przy darowiźnie między rodzeństwem, okazać należy odpisy skrócone aktów urodzenia obu stron. Jeżeli strona umowy darowizny nie nosi nazwiska rodowego (zmieniła nazwisko przy zawarciu związku małżeńskiego), okazać należy odpis skrócony aktu małżeństwa.

Od obdarowanych

Od darczyńców

 • Ważny dokument tożsamości. Przede wszystkim są to dowód osobisty i paszport. Prawo jazdy i mObywatel nie stanowią dokumentu tożsamości.

 • Podstawa nabycia. Co do zasady jest to akt notarialny. Jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadkobrania, konieczne jest okazanie postanowienia spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia, a ponadto podstawy nabycia spadkodawcy.

 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego, potwierdzające uregulowanie kwestii podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia przez darczyńców przedmiotu darowizny - jeżeli nabycie nastąpiło m.in. w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych od 01 stycznia 2007 roku), albo spadkobrania lub zasiedzenia (bez względu na datę nabycia).

 • Umowy majątkowe małżeńskie - jeżeli były zawierane. Ewentualnie orzeczenia sądowe mające wpływ na obowiązujący ustrój majątkowy (separacja).

 • Akty stanu cywilnego potwierdzające przynależność do danej grupy podatkowej. Np. jeżeli darowizna dokonywana jest między rodzicami, a ich dzieckiem, okazać należy odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. Przy darowiźnie między rodzeństwem, okazać należy odpisy skrócone aktów urodzenia obu stron. Jeżeli strona umowy darowizny nie nosi nazwiska rodowego (zmieniła nazwisko przy zawarciu związku małżeńskiego), okazać należy odpis skrócony aktu małżeństwa. 

 • Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność - jeżeli przedmiotem darowizny jest np. lokal i z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajduje się darowany lokal, przekształciło się z mocy prawa we własność i nie zostało to ujawnione w księdze wieczystej, a otrzymałeś zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

 • Zaświadczenie o wniesieniu opłaty przekształceniowej jednorazowo - jeżeli po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności wniosłeś opłatę przekształceniową jednorazowo i otrzymałeś zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

 • Wypis z rejestru gruntów - jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość gruntowa. Natomiast w przypadku, gdy darowana działka będzie odłączana z księgi wieczystej: wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek, które znajdują się obecnie w księdze wieczystej.

 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o jego braku - jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość gruntowa.

 • Decyzja o warunkach zabudowy - jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość gruntowa i jeżeli decyzja taka była wydana (albo zaświadczenie o jej braku).

 • Zaświadczenie wierzyciela hipotecznego o aktualnej wysokości zadłużenia - jeżeli przedmiot darowizny jest obciążony hipoteką - wedle woli stron.

 • Zaświadczenie o braku osób zameldowanych - wedle woli stron.

 • Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych - wedle woli stron.

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu - jeżeli posiadasz taki dokument, lub jego wydania żąda Obdarowany.

Poniżej znajdziesz listę dokumentów wymaganych do darowizny. Pamiętaj, że lista ma charakter poglądowy, a notariusz czuwając nad bezpieczeństwem, może wskazać dodatkowe zaświadczenia. 

01 28

NIP: 524 274 

Dane płatnicze

Zadzwoń lub napisz

Godziny otwarcia

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński Notariusz

Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.

rachunek depozytowy PLN

rachunek depozytowy PLN

72 1140 2004 0000 3802 8195 8663

rachunek bankowy

 

rachunek bankowy

76 1140 2004 0000 3202 7925 9278

pon - pt, godz. 9:00 - 17:00

inne terminy na życzenie (17-20)

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

 

REGON: 384507299

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

NIP: 524 274 01 28

REGON: 384507299

notariusz@przypolnocnej.pl

733 212 213

Po akcie

Sugestie i opinie

Polityka prywatności

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński

Notariusz

Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Dokumenty

Darowizna

Dokumenty do darowizny. Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej