Ważne!

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia konieczna jest obecność wszystkich osób zainteresowanych, czyli osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. 
Osobą zainteresowaną nie jest osoba, która spadek lub zapis odrzuciła, a także osoba uznana za niegodną dziedziczenia.

Przed sporządzeniem projektu aktu, kopie dokumentów należy przesłać na adres mailowy kancelarii, natomiast oryginały należy okazać notariuszowi przy akcie.
 

Od spadkobierców

  • Ważny dokument tożsamości. Przede wszystkim są to dowód osobisty i paszport. Prawo jazdy i mObywatel nie stanowią dokumentu tożsamości.
  • Odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy.
  • Zaświadczenie o numerze PESEL Spadkodawcy.
  • Akty stanu cywilnego Spadkobierców potwierdzające pokrewieństwo. Jeżeli Spadkobierca nie nosi nazwiska rodowego (zmienił nazwisko przy zawarciu związku małżeńskiego), okazać należy odpis skrócony aktu małżeństwa. 
  • Wszystkie sporządzone przez Spadkodawcę testamenty.
  • Oświadczenia o przyjęciu spadku po Spadkodawcy - o ile zostały takie oświadczenia uprzednio złożone.
  • Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, których Spadkodawca był właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

Poniżej znajdziesz listę dokumentów wymaganych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Pamiętaj, że lista ma charakter poglądowy, a notariusz czuwając nad bezpieczeństwem, może wskazać dodatkowe dokumenty. 

01 28

NIP: 524 274 

Dane płatnicze

Zadzwoń lub napisz

Godziny otwarcia

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński Notariusz

Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.

rachunek depozytowy PLN

rachunek depozytowy PLN

72 1140 2004 0000 3802 8195 8663

rachunek bankowy

 

rachunek bankowy

76 1140 2004 0000 3202 7925 9278

pon - pt, godz. 9:00 - 17:00

inne terminy na życzenie (17-20)

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

 

REGON: 384507299

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

NIP: 524 274 01 28

REGON: 384507299

notariusz@przypolnocnej.pl

733 212 213

Po akcie

Sugestie i opinie

Polityka prywatności

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński

Notariusz

Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Dokumenty

Akt poświadczenia dziedziczenia 

Dokumenty do poświadczenia dziedziczenia. Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej